Gigekonomi

Mini: Gigekonomi

Gigekonomi syftar på att det blir vanligare med engångsjobb istället för heltidsjobb. Du kan exempelvis ta ett gig som Foodora bud en kväll. Vad innebär gigekonomi för logistiken?

Read More