Dagens lucka handlar om hur en distributionsterminal egentligen fungerar.