Dagens lucka handlar om fjärde steget i FIESTA-modellen: Separera.