Dagens lucka handlar om andra steget i FIESTA-modellen: Identifiera.