Avsnitt 51 – Karin Mannerstedt Berg

Karin Mannerstedt Berg är jurist och en av våra främsta experter på säkerhet inom transport, bland annat av farligt gods. Hon har en lång karriär inom området och har arbetat på olika myndigheter såsom Räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Rikspolisstyrelsen. Idag arbetar hon på Chalmers och vårt samtal handlade om lagstiftning, farligt gods, förhandlingsteknik i FN, terrorism och pirater. Bland annat.

Länkar:

Karins hemsida på Chalmers

Säkerhetsrådgivare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Polismyndigheten

ISO 39001

Avsnittet med Daniel Ekwall

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.