Jan Bergstrand är senior trafikanalytiker på Trafikverket och är en av de personer som för Sveriges talan internationellt, bland annat inom Digital Transport and Logistics Forum som är EU-kommissionens rådgivande organ inom transportindustrins digitalisering. Jan har en lång bakgrund inom transporter och har bland annat arbetat med järnvägsfrågor, marknadsföring och fjärdepartslogistik. Vi pratar om hur Trafikverket blev Trafikverket, om Sveriges arbete i EU, om hur utveckling påverkas och möjliggörs av EU-satsningar, om skillnaden mellan trafik och transport, om höghastighetsjärnväg, om hyperloopar, om elektromobilitet och om fyrstegsprincipen. Bland annat.

Jan på Linkedin 

Digital Transport & Logistics Forum

Shift2Rail

Järnvägspodden

CEF Transport

TEN-T

Hyperloopens långa historia

Micael Svensson

Kjell Håkansson

Åsa Vagland

Rikard Engström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.