Social hållbarhet är en brännande het fråga inom transportsektorn. Ofta handlar det om några få ören på slutpriset av en produkt som, i andra änden, avgör om en chaufför ska behöva leva långt under existensminimum eller ej. En namnkunnig panel med olika infallsvinklar tar sig an ämnet under en dryg timme, inspelat den 16 juni 2016 i Göteborg. Panelen utgörs av:

  • Freddy Welle, Transportarbetareförbundet avd 3 Göteborg
  • Henrik Sternberg Lunds universitet
  • Magnus Andersson, Viktoria Swedish ICT
  • Anne-Lie lind, ordförande Akkafrakt, vice president Camfil Power Systems Europe

Anne-Lie Lind Freddy Welle Henrik Sternberg och Magnus Andersson Hela panelen

Avsnittet är ett samarbete med tidningen Transportnytt som också i vanlig ordning har skrivit en artikel.

Länkar:

Akkafrakt

Camfil

Mattssons Åkeri

Lunds Tekniska Högskola

Viktoria Swedish ICT

Cabotagestudien

Triple bottom line

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Chalmersstudie om klimateffekter vid köttproduktion

Blockchain

Fair Transport Europe

Greenwashing

Utstationeringsdirektivet

Relaterade avsnitt:

Lasse Lindgren

Henrik Sternberg

Magnus Andersson

Anne-Lie lind

Agneta Carlsson

Kenneth Verlage

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.