Maria Nygren är näringspolitisk chef och vice VD på näringslivsorganisationen Transportföretagen. Maria är ett känt ansikte i transportindustrin och syns ofta på konferenser och i media. I vårt samtal diskuterar vi bland annat transportbranschen, dess villkor, historik och framtid. Och vi pratar även om Marias framtid som kommer att förändras om några månader…

Detta samtal är det tredje i serien med företrädare för de tre organisationerna Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Transportarbetareförbund och Transportföretagen. Länkar till de andra två (avsnitt 39 och 40) finns nedan.

Länkar:
Maria på LinkedIn
Transportföretagen
Transportindustriförbundet
Sjöfartsforum
Shipping podcast
Physical Internet
Hans Rosling om den ökande medelklassen
EESK Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
CLECAT
IATA
Business Europe
Pegasuspriset
Almedalsveckan
Gruppen Almedalen på Facebook
Wista Sweden
Utbildningsprogrammet Sjöfart och Logistik på Chalmers

Relaterade avsnitt:
Avsnitt 8 – Maria Gustafsson och Lena Göthberg
Avsnitt 39 – Erika Svanström (Sveriges Åkeriföretag)
Avsnitt 40 – Lars Lindgren (Sveriges Transportarbetareförbund)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.