Erika Svanström är kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Hon har tidigare verkat som politiker och vårt samtal handlade bland annat om hur en branschorganisation arbetar gentemot det politiska systemet. Vi pratar också om cabotage, internationellt arbete och mycket mer.

Länkar:
Erika på LinkedIn
Sveriges Åkeriföretag
Trafikutskottet
EU – DG MOVE
Cabotagestudien
Upphandlingsmyndigheten (Miljöstyrningsrådet är numera en del av denna)
Q3FFF-utredningenHypekurvan

Samsung – The Safety Truck

Relaterade avsnitt:
Henrik Ringsberg
Maria Grahn
Karin Svensson Smith

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.