Joakim Jardenberg är idag internetchef i Helsingborgs stad där han bland annat arbetar för att skapa så låg friktion som möjligt mellan stadens invånare och internet. Han har, och har haft, flera uppdrag åt stora företag och organisationer inklusive Regeringen. Vårt samtal handlade naturligtvis om internet. Men även om platooning, medborgarlön och hur man kan göra uppror mot taylorismen. Och mycket annat.


Joakim visar upp sitt solcellsbatteri

Avsnittet är det sista av fem inspelade under Almedalsveckan 2015. De är alla inspelade under drygt ett dygn och har publicerats i kronologisk ordning. Anledningen till detta är att för mig utgör de fem avsnitten olika delar av samma konversation, fördelat på fem samtalspartners. De fem avsnitten och deras publiceringsdatum är:

  1. 9/7 2015 – Karolina Boholm
  2. 16/7 2015 – Johan Lange
  3. 23/7 2015 – Claes Magnusson
  4. 30/7 2015 – Christian Sandström
  5. 6/8 2015 – Joakim Jardenberg

Länkar:

Joakims hemsida där alla kontaktuppgifter med mera finns

Den fantastiska lilla datorn Raspberry Pi

Platooning

Physical Internet

Ett inlägg om Good enough

Richard Foster från Yale om hur medellivslängden för stora företag sjunkit från 67 till 15 år

THINK Accelerate

bilprospekt.se

DHL-studie om effekter och möjligheter med billiga sensorer

Bumbee Labs vill spåra din mobiltelefon

Brit Stakston och Deeped Strandh on digitala och analoga värderingar

En film om Flipped classroom

Rapporten Svenskarna och internet 2014

Fuck Taylor

Foto: Tobias Björkegren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.