Christian Sandström är docent i innovationsteknik på Chalmers och forskningschef på institutet Ratio. Hans forskning handlar om hur teknologiskiften påverkar etablerade företag och han har studerat flera av de fall som ofta nämns i detta sammanhang såsom Kodak, Facit och Hasselblad. Vårt samtal handlade om hans forskning, om delningsekonomi, om hotade branscher, samt om hur begreppet ”bransch” kanske till och med är förlegat.

Avsnittet är det fjärde av fem inspelade under Almedalsveckan 2015. De är alla inspelade under drygt ett dygn och kommer att publiceras i kronologisk ordning. Anledningen till detta är att för mig utgör de fem avsnitten olika delar av samma konversation, fördelat på fem samtalspartners. De fem avsnitten och deras publiceringsdatum är:

  1. 9/7 2015 – Karolina Boholm
  2. 16/7 2015 – Johan Lange
  3. 23/7 2015 – Claes Magnusson
  4. 30/7 2015 – Christian Sandström
  5. 6/8 2015 – Joakim Jardenberg

Länkar:

Christian på Chalmers Christian på Ratio
Brian Chesky, VD och grundare till AirBnB kommenterar Marriot på Twitter
Amazon Dash Buttons
Dagny, Sveriges äldsta bloggare, fångad av Carl Heath i Almedalen.
Min son, Jonathan, berättar om hur unga använder sociala medier.
Moore’s lag
Axis kameror
Pick-and-shovel play

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.