Magnus Andersson är doktor i informatik och forskare på Viktoria Swedish ICT och Lunds Universitet. Han fokuserar för närvarande på frågor som rör transparens och social hållbarhet inom transportbranschen.

Länkar:
Magnus på Viktoria Swedish ICT
Lunds Universitet
Triple Bottom Line
Debattartikel i Metro om transparens
Öppna data
Cabotagestudien
Bounded rationality
eCall
Clockspeed
MyWays
e-paper används på busshållplatser i Storbritannien
Skiplagged

Relaterade avsnitt:
Agneta Carlsson
Henrik Sternberg
Anne-Lie Lind

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.