Henrik Ringsberg är forskare och expert på spårbarhet, alltså när man spårar flöden av gods och resurser i logistiksystem. I sin forskning har han främst fokuserat på fiskeindustrin, en bransch med mycket hårda krav på spårbarhet och kvalitet.

Länkar:

Kontaktuppgifter på LinkedIn

Henriks doktorsavhandling

Göteborgs fiskauktion
QR-koder
Intervju med Mia Lenman, GS1
European Interoperability Framework
UML
XML
Havs- och vattenmyndigheten om spårbarhet
RFID
Det danska systemet Pack and sea som håller koll på fisklådor med RFID

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.