Rikard Engström har disputerat inom området logistik och godstransport och arbetar på Trafikverket med just gods- och logistikfrågor. Han är en tongivande person i transportsverige och hans fullmatade månadsbrev med nyheter och spaningar läses av hundratals intresserade.

Länkar

Kontaktuppgifter

Rikards doktorsavhandling Competition in the Freight Transport Sector – A Channel Perspective

TEN-T-korridorerna

Rikards utmärkta månadsspaningar

Trafikverkets Omvärldsanalys 2014

Nollvisionen

EU:s teknikplattformar: ERRACERTRACALICE

High Capacity Transport

Regeringens beslut om 64 tonsekipage

Fyrstegsprincipen

Apple som köpte upp samtliga hårddiskar av Toshiba och sopade banan med konkurrenterna

Finansminister Gripenstedt som lånade stora summor för att bygga stambanan

Elvägar

Platooning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.