Sebastian Bäckström arbetar på IVL och är expert på miljöberäkningar för transporter. Han har tidigare forskat på Chalmers, arbetat på TFK och WSP och har bland annat varit djupt engagerad i miljönätverket NTM. Vårt samtal handlar bland annat om miljökalkyler, hur man gör och om hur svårt det är att räkna rätt.

Länkar:
Kontaktuppgifter
IVL
Alternativbränsleutredningen
NTM
Emissionsberäkning:

ecoTELL
Cabotagestudien
Intervjun med Magnus Blinge
Missa inte nästa avsnitt med Agneta Carlsson (vi refererar till detta i slutet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.