Peter Nilsson har efter en mångårig bakgrund med ledningsuppdrag inom logistik och transport (bland annat på Tetra Pak och DHL) nu startat företaget Farewell som vill förändra transportindustrin.

Länkar:
Ratos
Speed Group
En futurum
Eurostat
Farewell

Relaterade avsnitt:
Avsnitt 10 – Jonas Bohman
Avsnitt 18 – Sebastian Bäckström