Maria Nygren är näringspolitisk chef och vice VD på näringslivsorganisationen Transportföretagen. Maria är ett känt ansikte i transportindustrin och syns ofta på konferenser och i media. I vårt samtal diskuterar vi bland annat transportbranschen, dess villkor, historik och framtid. Och vi pratar även om Marias framtid som kommer att förändras om några månader…
Detta samtal är det tredje i serien med företrädare för de tre organisationerna Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Transportarbetareförbund och Transportföretagen. Länkar till de andra två (avsnitt 39 och 40) finns nedan.
Länkar:
Utbildningsprogrammet Sjöfart och Logistik på Chalmers
Relaterade avsnitt:
Avsnitt 39 – Erika Svanström (Sveriges Åkeriföretag)
Avsnitt 40 – Lars Lindgren (Sveriges Transportarbetareförbund)