Karin Mannerstedt Berg är jurist och en av våra främsta experter på säkerhet inom transport, bland annat av farligt gods. Hon har en lång karriär inom området och har arbetat på olika myndigheter såsom Räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Rikspolisstyrelsen. Idag arbetar hon på Chalmers och vårt samtal handlade om lagstiftning, farligt gods, förhandlingsteknik i FN, terrorism och pirater. Bland annat.
Länkar:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One comment on “Avsnitt 51 – Karin Mannerstedt Berg

  1. Anders Sjöblom jul 31, 2016

    Intressant att få en sammanfattning och historia av dessa ”nya” regelverk som varit i kraft +15 år