Cecilia Strokirk  har en lång och bred bakgrund inom transport och logistik. Från flygspedition till kompetensorganisationen SILF och European Logistics Association. Vi pratar om logistikindustrin, dess aktörer och framtid.
Länkar:
Fallstudie Zara del 1 och del 2
Avsnittet är inspelat den 22/9 2015.
Relaterade avsnitt: 
Avsnitt 16 – Jonas Söderström
Avsnitt 33 – Christian Sandström

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *