Erika Svanström är kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Hon har tidigare verkat som politiker och vårt samtal handlade bland annat om hur en branschorganisation arbetar gentemot det politiska systemet. Vi pratar också om cabotage, internationellt arbete och mycket mer.
Länkar:
Upphandlingsmyndigheten (Miljöstyrningsrådet är numera en del av denna)
Relaterade avsnitt:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *