Karolina Boholm är Transportdirektör för organisationen Skogsindustrierna. Hon företräder en mängd företag inom skogsförädlingsindustrin i transportfrågor och vårt samtal handlade om kilometerskatt, långa och tunga fordon och om en bransch i förändring.

Avsnittet är det första av fem inspelade under Almedalsveckan 2015. De är alla inspelade under drygt ett dygn och kommer att publiceras i kronologisk ordning. Anledningen till detta är att för mig utgör de fem avsnitten olika delar av samma konversation, fördelat på fem samtalspartners. De fem avsnitten och deras publiceringsdatum är:

  1. 9/7 2015 – Karolina Boholm
  2. 16/7 2015 – Johan Lange
  3. 23/7 2015 – Claes Magnusson
  4. 30/7 2015 – Christian Sandström
  5. 6/8 2015 – Joakim Jardenberg

Länkar:

Skogsindustrierna
Kontakta Karolina via LinkedIn
Karolina på Twitter, @Skogstransport
Näringslivets transportråd
Projektet En Trave Till
Forskningsprojekt om torrefiering och energilogistik (och en hel del annat).
Trafikanalys
Lastbilsundersökningen
Skogsstyrelsen
Utredningsuppdrag kilometerskatt
VTI-rapport SAMKOST
Krönt vägval

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Logistikpodden CC-BY 2019