Anne-Lie Lind har arbetat med flera olika sidor inom logistik och transport. Från konsult till åkeri-VD, logistikchef på global nivå och nu senast styrelseordförande i en lastbilcentral. I vårt samtal pratar vi om behovet av transparens, om vad som är så speciellt med medlemsägda organisationer samt hur man som ledare kan agera för att öka medvetenhet om hållbarhetsfrågor i sin organisation.

Länkar:
Akkafrakt
SKF Logistics Services
Olofsfors
”Lean in: Women, Work, and the Will to Lead” av Sheryl Sandberg
Världsnaturfonden, WWF
Anne-Lie på LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *