Maria Lindholm är väg- och vatteningenjören som doktorerade i logistik och blev en av våra främsta experter på citylogistik. Maria har bland annat varit med och författat den nationella färdplanen för citylogistik som tagits fram inom Forum för innovation inom transportsektorn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Logistikpodden CC-BY 2018