Cecilia Strokirk  har en lång och bred bakgrund inom transport och logistik. Från flygspedition till kompetensorganisationen SILF och European Logistics Association. Vi pratar om logistikindustrin, dess aktörer och framtid.
Länkar:
Fallstudie Zara del 1 och del 2
Avsnittet är inspelat den 22/9 2015.
Relaterade avsnitt: 
Avsnitt 16 – Jonas Söderström
Avsnitt 33 – Christian Sandström

Peter Nilsson har efter en mångårig bakgrund med ledningsuppdrag inom logistik och transport (bland annat på Tetra Pak och DHL) nu startat företaget Farewell som vill förändra transportindustrin.

Länkar:
Ratos
Speed Group
En futurum
Eurostat
Farewell

Relaterade avsnitt:
Avsnitt 10 – Jonas Bohman
Avsnitt 18 – Sebastian Bäckström