Maria Nygren är näringspolitisk chef och vice VD på näringslivsorganisationen Transportföretagen. Maria är ett känt ansikte i transportindustrin och syns ofta på konferenser och i media. I vårt samtal diskuterar vi bland annat transportbranschen, dess villkor, historik och framtid. Och vi pratar även om Marias framtid som kommer att förändras om några månader…
Detta samtal är det tredje i serien med företrädare för de tre organisationerna Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Transportarbetareförbund och Transportföretagen. Länkar till de andra två (avsnitt 39 och 40) finns nedan.
Länkar:
Utbildningsprogrammet Sjöfart och Logistik på Chalmers
Relaterade avsnitt:
Avsnitt 39 – Erika Svanström (Sveriges Åkeriföretag)
Avsnitt 40 – Lars Lindgren (Sveriges Transportarbetareförbund)

Denna krönika handlar om hur vi i vardagen helt har accepterat och tagit till oss smått fantastiska tjänster och applikationer som utnyttjar realtidsinformation från (person-)trafiksystemet medan vi fortfarande kämpar på i gamla hjulspår när det kommer till godstransporter (ja, jag är från Göteborg ;-).

 

Texten är sedan tidigare publicerad på Logistikfokus.

Apparna jag tipsar om i krönikan:

Vill du själv spela in en krönika? Hör av dig!

Bild: En la cima! by Alejandro Juárez Attribution License

Lars Lindgren är förbundsordförande i Svenska Transportarbetareförbundet som organiserar ca 63000 personer yrkesverksamma inom transportindustrin. I vårt samtal pratar vi om chaufförsyrket, heta frågor, hur de fackliga organisationerna arbetar internationellt samt en hel del mer.

Avsnittet spelades in den 9/11 2015

Länkar:
Svenska Transportarbetareförbundet
Nyhetstjänsten Omni
International Transport Workers’ Federation
Fair transport Europe
Europeiskt medborgarinitiativ
Lissabonfördraget
Platooning

Dessutom har Transportarbetareförbundet lanserat sin egen podcast: Transportpodden

Relaterade avsnitt:
Erika Svanström
Henrik Sternberg
Daniel Ekwall

Foto: Hoffotografen, Berlin